Keula ja SAMK solmivat koulutuksellisen kumppanuussopimuksen


24.1.2022

Osuuskauppa Keula ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) tiivistävät koulutuksellista yhteistyötään 26.11.2021 solmitulla kumppanuussopimuksella. Osuuskauppa Keula ja SAMK ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä ja marraskuussa 2021 solmittu kumppanuussopimus on tälle luonnollista jatkoa. Kumppanuudella tavoitellaan yhteistyön syventämistä, laajentamista ja systematisointia, rohkeita avauksia ja uusia tapoja toimia yhdessä.

Oppilaitosyhteistyötä koko alueen eduksi

”Meillä Keulassa yhtenä keskeisenä toimintaperiaatteena on vastuullisuus. Tässä ajattelussa korostuu paikallisuus. Keula edistää toimialueensa hyvinvointia investoimalla, työllistämällä ja vauhdittamalla muuta yritystoimintaa. Yhteistyösopimus Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa on luonteva jatke paikallisten palveluiden ja osaamisen käytölle”, Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Mika Marttila sanoo.

”Osuuskauppa Keulan tavoitteena on olla alansa johtava yritys ja työnantaja. Tämä käsittää myös henkilökunnan osaamisen ja sen jatkuvan kehittämisen. Yhteistyön vahvistaminen Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa tukee tätä tavoitetta ja on meille siksi erittäin tärkeä asia. Asiakkaamme hyötyvät yhteistyöstä henkilökunnan entistä paremman palvelu- ja tuoteosaamisen kautta”, Marttila linjaa.

Alueellinen työelämäyhteistyö on SAMKin vahvuus

”Työelämäyhteistyö on keskeistä koko ammattikorkeakoulun toiminnassa ja tärkeä osa meidän opettajien työnkuvaa. Muuttuvat työelämän tarpeet heijastuvat koulutukseen ja samanaikaisesti koulutusorganisaatio voi tuoda parhaat uudet käytännöt osaksi työelämää. Haluamme kumppanuudella lisätä yritysvierailuja, vierailuluentoja ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuden kehittyä tulevaisuuden ammattilaisiksi. Yhteistyön keskeinen osa on Osuuskauppa Keulan tarjoamat harjoittelupaikat ja opinnäytetyömahdollisuudet”, kertoo SAMKin osaamisaluejohtaja Riitta Tempakka.

”Osuuskauppa Keula on tarjonnut SAMK:n opiskelijoille mielenkiintoisia projekteja toteutettavaksi yhdessä opetushenkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa. Pyrimme näin yhdessä luomaan opiskelijoille oppimispolkuja, jotka tukevat ammatillista kasvua ja mahdollistavat työllistymisen esimerkiksi osuuskauppaan heti valmistumisen jälkeen”, toteaa Tempakka.

Osuuskauppa Keula on toimialueensa suurin palvelualan työnantaja, jonka palveluksessa on noin 500 työntekijää. Keulan liiketoiminta-alueita ovat market- ja erikoistavarakauppa, ABC-liiketoiminta ja ravintolaliiketoiminta sekä S-Pankki.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on 6000 opiskelijan ja 400 asiantuntijan monialainen, kansainvälisesti suuntautunut teollisuuskorkeakoulu, joka tekee aktiivista yhteistyötä satojen yritysten ja kymmenien korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Lisätiedot      Osuuskauppa Keula, Lauri Friman puh. 044 086 7160