Osuuskauppa Keulan hallinto ja johto

Osuuskauppa Keulan omistavat asiakasomistajat

S-ryhmä muodostuu alueellisista osuuskaupoista sekä osuuskauppojen omistamasta SOK:sta ja sen tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen omistajia ovat niiden asiakkaat, jotka ovat liittyneet osuuskaupan jäseniksi ja tehneet samalla sijoituksen osuuskaupan pääomaan maksamalla osuusmaksun. S-ryhmää ei olisi ilman asiakasomistajia – koko toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille.

Asiakasomistaja on ykkössijalla

Jokaisessa yrityksessä omistajan ääni on tärkein. Osuuskauppa Keulassa, kuten muissakin S-ryhmän osuuskaupoissa omistajia ja tärkeimpiä asiakkaita ovat asiakasomistajat. Tarjoammekin laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella myös mahdollisuuden osallistua Keulan päätöksentekoon.

Korkein päättävä elin osuuskaupassa on vaaleilla valittava edustajisto, johon jokainen täysivaltainen, Osuuskauppa Keulan alueella asuva osuuskaupan asiakasomistaja voi asettua ehdolle. Jokaisella ennen vaalivuotta 15 vuotta täyttäneellä asiakasomistajalla on myös äänioikeus edustajiston vaaleissa.

Tutustu: Corporate Governance Statement

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoamme lain, näiden sääntöjen sekä hallituksen antamien päätösten ja ohjeiden ja osuuskaupan muiden hallintoelinten päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan työryhmänä toimii johtoryhmä, jonka muodostavat toimialajohtajat, hallinto- ja talousjohtaja sekä asiakkuus- ja viestintäpäällikkö. Johtoryhmä seuraa ja ohjaa päivittäistä liiketoimintaamme sekä valmistelee hallitukselle tehtäviä päätösehdotuksia.

Johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja Mika Marttila p. 044 733 0210
Talous- ja hallintojohtaja Marko Markela p. 044 518 2015
Toimialajohtaja Sami Junnila p. 044 072 1373
Toimialajohtaja Tanja Paloluoto p. 044 031 3160
Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Johanna Sainio p. 050 348 7502

Johtoryhmän sihteerinä toimii controller Lauri Friman p. 044 086 7160

Osuuskauppa Keulan hallitus

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet
  • päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
  • päättää investoinnit
  • johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa
Toimitusjohtaja Harri Natunen
Talousjohtaja Jussi Seppälä
Koulutuspäällikkö Päivi Yli-Karro
Toimitusjohtaja Mika Marttila (puheenjohtaja)

Hallituksen kokouksissa ovat mukana myös hallintoneuvoston pj., asianajaja Sinikka Kelhä ja hallintoneuvoston varapj., henkilöstöpäällikkö Leena Wartiainen. Hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja talousjohtaja Marko Markela.

 

Osuuskauppa Keulan hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen aihealueeseen:

  • liiketoiminnan valvonta
  • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen sekä
  • hallituksen ja toimitusjohtajan valinta.

Hallintoneuvoston tehtävissä korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Hallintoneuvosto saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin, käytännössä hallintoneuvoston kokouksissa (vähintään kolme kertaa vuodessa), riittävät ja havainnolliset tiedot osuuskaupan tilasta ja kehityksen suunnasta. Hallintoneuvoston toinen merkittävä tehtävä on alueosuuskaupan strategioiden vahvistaminen.

Tähän ryhmään kuuluvia asiakokonaisuuksia ovat mm. liiketoiminnan painotukset ja keskeiset toimintaperiaatteet. Asioita käsitellessään hallintoneuvosto ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-ryhmän strategiset tahtotilat.

Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on toimitusjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta. Hallintoneuvosto on asettanut toimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa.

Hallintoneuvoston jäsenet 

Autio Virpi
Fabritius Helena
Halkonen Markus
Kangas Anna
Kelhä Sinikka, puheenjohtaja
Ketonen Krista
Konsi Jani
Kuisma Kanerva
Penttilä Tatja
Perkkola Jussi
Rauvola Timo
Ruosteenoja Kaija
Sainio Rami
Suominen Mika
Tanhua Daniela
Wartiainen Leena
Wiren Tomi

Osuuskauppa Keulan edustajisto 2018-2021

Edustajisto käyttää alueosuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty.

Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Vaalia varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Keväällä sen tärkeimmät tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä nimeämistoimikunnan valinta mm. syyskokouksessa toimitettavien vaalien valmistelemiseen.

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1: Rauma
Hakonen Kerttu
Heino Simo
Helkelä Merja
Hiltunen Leea
Lehti Rainer
Loutti Merja
Ollila Hannu
Ruponen Susanna
Sattilainen Seppo
Seimelä Sari
Sieviläinen Anne
Sunila Heli
Varjonen Marjo
Viitanen Sirpa
Vilo Pentti
Yli-Karro Miika

Jäsenalue 2: Eurajoki
Nurmi Mika
Nuurma Eeva
Tähtivuori Elina

Jäsenalue 3: Eura-Säkylä
Elovaara Riitta
Junkkala Juho
Reunanen Ari
Silvanto Jenni
Tamminen Jere
Tupala Tarmo

Jäsenalue 4: Pyhäranta-Laitila
Kaila Elli
Pavela Lahja
Perhe Jorma
Vuorio Taija

Syyskokouksessa edustajiston tärkeimmät tehtävät ovat hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Tarvittaessa edustajisto voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista tärkeimpiä ovat sääntöjen muuttaminen ja mahdolliset osuuskaupan toiminnan lopettamiseen tai sulautumiseen liittyvät päätökset.