Osuuskauppa Keulan hallinto ja johto


Osuuskauppa Keulan omistavat asiakasomistajat

S-ryhmä muodostuu alueellisista osuuskaupoista sekä osuuskauppojen omistamasta SOK:sta ja sen tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen omistajia ovat niiden asiakkaat, jotka ovat liittyneet osuuskaupan jäseniksi ja tehneet samalla sijoituksen osuuskaupan pääomaan maksamalla osuusmaksun. S-ryhmää ei olisi ilman asiakasomistajia – koko toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille.

Asiakasomistaja on ykkössijalla

Jokaisessa yrityksessä omistajan ääni on tärkein. Osuuskauppa Keulassa, kuten muissakin S-ryhmän osuuskaupoissa omistajia ja tärkeimpiä asiakkaita ovat asiakasomistajat. Tarjoammekin laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella myös mahdollisuuden osallistua Keulan päätöksentekoon.

Korkein päättävä elin osuuskaupassa on vaaleilla valittava edustajisto, johon jokainen täysivaltainen, Osuuskauppa Keulan alueella asuva osuuskaupan asiakasomistaja voi asettua ehdolle. Jokaisella ennen vaalivuotta 15 vuotta täyttäneellä asiakasomistajalla on myös äänioikeus edustajiston vaaleissa.

Tutustu: Selvitys Osuuskauppa Keulan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä käsitelty 21 3 2023

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoamme lain, näiden sääntöjen sekä hallituksen antamien päätösten ja ohjeiden ja osuuskaupan muiden hallintoelinten päätösten mukaisesti. Toimitusjohtajan työryhmänä toimii johtoryhmä, jonka muodostavat toimialajohtajat, hallinto- ja talousjohtaja sekä asiakkuus- ja viestintäpäällikkö. Johtoryhmä seuraa ja ohjaa päivittäistä liiketoimintaamme sekä valmistelee hallitukselle tehtäviä päätösehdotuksia.

Johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja Mika Marttila p. 044 733 0210
Talous- ja hallintojohtaja Marko Markela p. 044 518 2015
Toimialajohtaja Tanja Paloluoto p. 044 031 3160
Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Johanna Sainio p. 050 348 7502
Henkilöstön kehittämispäällikkö Lauri Friman p. 044 086 7160

Osuuskauppa Keulan hallitus

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

  • päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet
  • päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
  • päättää investoinnit
  • johtaa ja valvoa operatiivista liiketoimintaa

Hallituksen jäsenet

Jyrki Heinimaa, toimitusjohtaja
Harri Natunen, toimitusjohtaja, Rauman teatteri
Sami Mäki, toimitusjohtaja, Laserkeskus Oy (uusi 2022)
Anna Suominen, talouspäällikkö, Contineo Oy (uusi 2022)
Päivi Yli‐Karro, koulutuspäällikkö, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Mika Marttila, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Keula (puheenjohtaja)

Hallituksen kokouksissa ovat mukana myös hallintoneuvoston pj., asianajaja Sinikka Kelhä ja hallintoneuvoston varapj., aluepäällikkö Leena Wartiainen. Hallituksen sihteerinä toimii  talous- ja hallintojohtaja Marko Markela.

 

Osuuskauppa Keulan hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen aihealueeseen:

  • liiketoiminnan valvonta
  • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen sekä
  • hallituksen ja toimitusjohtajan valinta.

Hallintoneuvoston tehtävissä korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Hallintoneuvosto saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin, käytännössä hallintoneuvoston kokouksissa (vähintään kolme kertaa vuodessa), riittävät ja havainnolliset tiedot osuuskaupan tilasta ja kehityksen suunnasta. Hallintoneuvoston toinen merkittävä tehtävä on alueosuuskaupan strategioiden vahvistaminen.

Tähän ryhmään kuuluvia asiakokonaisuuksia ovat mm. liiketoiminnan painotukset ja keskeiset toimintaperiaatteet. Asioita käsitellessään hallintoneuvosto ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-ryhmän strategiset tahtotilat.

Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on toimitusjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta. Hallintoneuvosto on asettanut toimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa.

Hallintoneuvoston jäsenet 

Virpi Autio

Markus Halkonen

Joanna Äikäs

Sinikka Kelhä (pj.)

Krista Ketonen

Jani Konsi

Kanerva Kuisma

Tatja Penttilä

Jussi Perkkola

Timo Rauvola

Kaija Ruosteenoja

Mika Suominen

Daniela Tanhua

Minna Lääperi

Anne Helisniemi

Ainomaija Kylänpää

Leena Wartiainen (varapj.)

Osuuskauppa Keulan edustajisto 2022-2026 

Edustajisto käyttää alueosuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty.

Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Vaalia varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Keväällä sen tärkeimmät tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä nimeämistoimikunnan valinta mm. syyskokouksessa toimitettavien vaalien valmistelemiseen.

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1: Rauma

Marjomäki Raija
Seimelä Sari
Sunila Heli
Kotilainen Mila
Voudinlehto Milla
Sirola Teija
Viitanen Sirpa
Vaimala Matti
Hyvärinen Aki
Hakonen Kerttu
Sallinen Anu
Lehti Rainer
Ollila Hannu
Hiltunen Leea
Sattilainen Seppo
Sieviläinen Anne
Virtanen Carita

Jäsenalue 2: Eurajoki

Käkelä Elina
Nuurma Eeva
Pätsi Maria

Jäsenalue 3: Eura-Säkylä

Tamminen Jere
Reunanen Ari
Tupala Tarmo
Nurminen Harri
Silvanto Jenni
Vihervuori Juhani

Jäsenalue 4: Pyhäranta-Laitila

Vuorio Taija
Kaila Elli
Järvelä Annele
Perhe Jorma

Syyskokouksessa edustajiston tärkeimmät tehtävät ovat hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Tarvittaessa edustajisto voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista tärkeimpiä ovat sääntöjen muuttaminen ja mahdolliset osuuskaupan toiminnan lopettamiseen tai sulautumiseen liittyvät päätökset.