Muutoksia Osuuskauppa Keulan hallinnossa


28.12.2020

Osuuskauppa Keulan hallintoneuvosto on päättänyt nimetä etäkokouksessaan 17.12.2020 seuraavat henkilöt osuuskaupan hallitukseen vuodeksi 2021. Hallituksessa on kaksi uutta jäsentä.

Jyrki Heinimaa, toimitusjohtaja
Harri Natunen, toimitusjohtaja (uusi)
Jussi Seppälä, toimitusjohtaja
Pauliina Välimaa, toimitusjohtaja, yrittäjä (uusi)
Päivi Yli-Karro, koulutuspäällikkö

Osuuskauppa Keulan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana
toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Mika Marttila.

Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuonna 2021
asianajaja, varatuomari Sinikka Kelhän ja varapuheenjohtajaksi henkilöstöpäällikkö Leena
Wartiaisen. Hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan Osuuskauppa Keulan toimintasuunnitelman
vuodelle 2021 ja lähivuosien uuden strategian.

Aiemmin lokakuussa pitämässään kokouksessa Osuuskauppa Keulan edustajisto valitsi
hallintoneuvoston jäseniä. Hallintoneuvostossa erovuorossa on kerrallaan noin 1/3 jäsenistä. Tatja
Penttilä valittiin uudelleen hallintoneuvostoon ja uusina jäseninä valittiin Timo Rauvola, Krista
Ketonen ja Tomi Wiren.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2021 on kokonaisuudessaan seuraava:
Autio Virpi
Fabritius Helena
Halkonen Markus
Kangas Anna
Kelhä Sinikka, puheenjohtaja
Ketonen Krista
Konsi Jani
Kuisma Kanerva
Penttilä Tatja
Perkkola Jussi
Rauvola Timo
Ruosteenoja Kaija
Sainio Rami
Suominen Mika
Tanhua Daniela
Wartiainen Leena
Wiren Tomi