Osuuskauppa Keula ja LähiTapiola Länsi-Suomi lahjoittavat 20 000 euroa Säkylän Pyhäjärven suojeluun Euran Mannilassa


15.4.2021

Ympäristön ja ihmisten hyvinvointi pitää Rauman seudun elävänä ja osuustoiminnallisena yrityksenä Osuuskauppa Keula haluaa olla laajasti tukemassa toiminta-alueensa vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Keula lahjoittaa yhdessä LähiTapiola Länsi-Suomen kanssa 20 000 euroa Säkylän Pyhäjärven suojelutyöhön Euran Mannilassa. Tukisumma lahjoitetaan Pyhäjärvi-instituutille, joka toteuttaa Mannilanlahdella valuma-alueen kunnostustöitä.

-Osuuskauppa Keula elää mukana asiakasomistajiensa arjessa monin eri tavoin. Tärkein tehtävämme on palvella laadukkaasti omassa liiketoimintaympäristössämme, mutta haluamme myös tehdä Rauman seudusta hieman paremman paikan elää erilaisten yhteistyömallien kautta, kertoo toimitusjohtaja Mika Marttila.

-Keulan ympäristöteemana on tänä vuonna vesistöjen suojelu. Muutama viikko sitten solmimme yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa Itämeren suojelusta ja kulttuuriperinnön vaalimisesta. Nyt vuorossa ovat sisävedet eli Pyhäjärven suojelu, täsmentää Marttila.

Pyhäjärviseudulla on tehty suojelutyötä pitkään, aktiivisesti jo 90-luvun alkupuolelta lähtien. Järven tilaa on saatu vuosien saatossa kohennettuna, mutta toimenpiteitä tarvitaan jatkuvasti. Suunnitelmallisen suojelutyön tavoitteena on turvata niin ihmisten ja elinkeinoelämän kuin eläinten, eliöiden ja kasvistonkin hyvinvointia.

Lahjoitusvarat kohdistetaan Mannilassa Luhtojan kunnostamiseen

Luhtoja laskee Pyhäjärven länsirannalla olevaan Mannilanlahteen. Lahti on rehevöitynyt ja kasvillisuus on osin vallannut sen Luhtojan tuoman kuormituksen seurauksena. Lahden rannalla sijaitsee Euran kunnan omistama Mannilan kalasatama ja veneenlaskupaikka. Lahti on virkistyskäytön kannalta keskeinen kohde. Mannilan kylätoimintayhdistys järjestää Mannilanlahden rannalla kesäisin suosittuja iltatoreja. Tehtävillä toimenpiteillä vähennetään Pyhäjärveen tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Lisätietoja ja tarkemmat toimenpidesuunnitelmat hankkeesta saa asiantuntija Lauri Anttilalta tai toiminnanjohtaja Teija Kirkkalalta Pyhäjärvi-instituutissa.

Kuvassa on Luntoja, joka laskee Pyhäjärveen Mannilanlahdella.