OSUUSKAUPPA KEULAN EDUSTAJISTON VAALIT

EHDOKAS, lisääthän valokuvasi ehdokaspalveluumme täältä:
https://keula.editaprima.fi/valokuva/ >>

Tarvitset valokuvan lisäämiseksi oman valokuvaustunnuksesi.
Löydät sen ehdokasasettelun vahvistusviestistä sähköpostissa tai perjantaina 20.1. lähetetystä tekstiviestistä.

_________________________________________________

Ehdokasasetteluaika on 5.-20.1.2022 -päättynyt
Vaalin äänestysaika on 4.-17.3.2022

Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan Osuuskauppa Keulan edustajistoon 30 edustajaa. Edustajiston toimikausi alkaa heti, kun vaalin tulos on julistettu, ja päättyy vuonna 2026, kun uusi edustajisto on valittu. Keulan toimialue on jaettu jäsenalueisiin. Vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

Osuuskauppavaalien ensimmäisessä vaiheessa tammikuussa laaditaan ehdokaslistat sähköisesti. Ehdokkaaksi asetutaan asiamiesten kautta. Äänestysvaihe tapahtuu maaliskuussa. Pääjäsen voi äänestää joko sähköisesti tai suljetulla lippuäänestyksellä postitse. Keula tarjoaa ehdokasasettelun jälkeen äänestyksen avuksi myös vaalikoneen. Omat jäsentiedot löytyvät S-Etukortista, S-mobiilista ja S-kanavalta.

EHDOKASASETTELU

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisesti ja vaatii asiamieheltä vahvan tunnistautumisen.
Asiamies laatii omalle jäsenalueelleen ehdokaslistan, jolloin hän ei itse toimi ehdokkaana vaaleissa. Asiamies tarvitsee myös varamiehen. Mikäli haluat ehdokkaaksi, sinun tulee ottaa yhteys omaan asiamieheesi tai Keulan asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Johanna Sainioon sopivan ehdokaslistan löytämiseksi.

Opas Keulan Ehdokasasettelupalvelusta - esittely asiamiehelle ja ehdokkaalle_2022 (pdf-opas) >>

 

1. JÄSENALUEET JA VALITTAVIEN EDUSTAJISTON JÄSENTEN MÄÄRÄ JÄSENALUEITTAIN
Jäsenalueet ovat:
1. Jäsenalue 1, Rauma: edustajiston paikkoja 17, ehdokkaita yhdellä listalla 2-34
2. Jäsenalue 2, Eurajoki: paikkoja 3, ehdokkaita yhdellä listalla 2-6
3. Jäsenalue 3, Eura-Säkylä: paikkoja 6, ehdokkaita yhdellä listalla 2-12
4. Jäsenalue 4, Pyhäranta-Laitila: paikkoja 4, ehdokkaita yhdellä listalla 2-8

2. KUKA VOI OLLA EHDOKKAANA? (vaalijärjestyksen 3§)
Ehdokkaana voi olla viimeistään 31.12.2021 osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa 4.3.2022 on täysivaltainen (/täysi-ikäinen) ja asuu osuuskaupan jäsenalueella. Sama henkilö voi olla ehdokkaana vain yhdellä ehdokaslistalla asuinpaikkansa mukaisella jäsenalueella. Vain jäsen voi olla ehdokkaana eli samassa taloudessa asuva rinnakkaiskortin haltija ei voi olla ehdokkaana. Ehdokkaan kelpoisuus asettua ehdolle varmistetaan ehdokasasettelussa.

3. EHDOKASLISTOJEN LAATIMINEN (vaalijärjestyksen 6§)
Vähintään kolme (3) jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voi laatia ehdokaslistan. Henkilöllä on vaaleissa äänioikeus, jos hänet on hyväksytty Osuuskauppa Keulan jäseneksi ja hän on täyttänyt 15 vuotta 31.12.2021 mennessä.
Ehdokaslistojen laatijoista yksi tulee nimetä asiamieheksi ja yksi asiamiehen varamieheksi. Lisäksi tarvitaan allekirjoittaja. Ehdokaslistan laatijoiden ja ehdokkaiden on oltava samalta jäsenalueelta ja Keulan jäseniä. Ehdokaslistan laatijoiden (3 kpl) täytyy allekirjoittaa lista vahvalla tunnistuksella.

Ehdokaslistassa pitää olla ehdokkaina vähintään kaksi samalla jäsenalueella asuvaa Osuuskauppa Keulan jäsentä. Ehdokkaita voi olla enintään kaksi kertaa se määrä kuin jäsenalueelta voidaan valita edustajiston jäseniä.  Ehdokkaana tai allekirjoittajana voi olla vain yhdessä ehdokaslistassa. S-vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan laatijana eikä hän voi asettua ehdolle vaalissa. Ehdokaslistan laatija ei voi olla ehdokkaana (HUOM!).

4. EHDOKASLISTAN SISÄLTÖ
Ehdokaslistassa on mainittava:

  • jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet
  • arvo tai ammatti (enintään kaksi ilmaisua)
  • kotikunta
  • jäsennumero (löytyy S-Etukortista, S-mobiilista ja S-kanavalta ja on muotoa 1145 + 6 numeroa)
  • asiamiehen ja muiden listan laatijoiden yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)


5. EHDOKASLISTOJEN TARKASTAMINEN
Määräaikaan mennessä jätetyt ehdokaslistat tarkastetaan 21.1.2022. Tarvittaessa asiamiestä pyydetään korjaamaan virhe tai puute listassa. Korjaamiselle on annettava aikaa seitsemän (7) päivää ehdokasasetteluajan päättymisen jälkeen.

6. YHTEENVETO SÄHKÖISESTÄ EHDOKASASETTELUSTA
Liitteenä on järjestelmän laaja käyttöohje. Sivuilla 4-17 ovat listan laatijoiden ja ehdokkaiden ohjeet.
Yhteenveto ehdokasasettelun vaiheista:
a. Asiamies perustaa listan tunnistauduttuaan pankkitunnuksilla.
b. Asiamies kutsuu listalle ehdokkaat ja muut listan laatijat henkilön sähköpostiosoitteella ja jäsennumerolla.
c. Ehdokas hyväksyy ehdokkuuden, täydentää tietonsa ja korjaa tarvittaessa valmiita tietojaan.
d. Kun lista on valmis, listan laatijat (3 kpl) käyvät vielä hyväksymässä listan. Allekirjoitusten jälkeen listaa ei voi enää muuttaa.

Hyväksyttyään ehdokkuuden ehdokas saa kutsun valokuvaukseen. Hän voi toimittaa myös itse oman valokuvansa järjestelmään 29.1.2022 mennessä.

7. LISÄTIETOJA
Lisätietoja edustajiston vaaleista antavat:
Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Johanna Sainio, johanna.sainio(at)sok.fi, puh. 050 348 7502
S-vaalilautakunnan sihteeri Marko Markela, marko.markel(at)sok.fi, puh. 044 518 2015

Osuuskauppa Keulan asiakaspalvelu ma-pe 9-17, puh. 02 833 0220
S-ryhmän valtakunnallinen Asiakasomistajapalvelu ma-pe 9-16, puh. 010 765 858

 

Raumalla 29.12.2021
Osuuskauppa Keula

Liite A - Ehdokasasettelupalvelun laaja ohje >>
Osuuskauppa Keulan säännöt ja vaalijärjestys >>